Met goesting aan het werk?!
‘Met goesting aan het werk?!’ is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat vanuit het Jessa Ziekenhuis samen met KU Leuven werd ontwikkeld en naar effectiviteit werd onderzocht. Doel van het online coachingsprogramma is het risico op stress en burn-out te verminderen via adviezen op maat van de antwoorden van de deelnemer.

Deze adviezen op maat hebben als doel deelnemers meer grip te geven op hun werk(stress)beleving, hen via deze weg veerkrachtiger maken en bijgevolg het risico op burn-out zo veel mogelijk beperken. Een uitdaging die voor iedere individuele medewerker en organisatie van grote waarde is in het ondersteunen in het duurzaam en gezond aan het werk ‘kunnen’ en ‘willen’ zijn en blijven.

De tool is ontwikkeld vanuit het Jessa Ziekenhuis en KU Leuven met financiële steun van ESF (Europees Sociaal Fonds). Hierdoor beantwoordt de tool aan de innovatieve normen die ESF vooropstelt. Bovendien toont het onderzoek van deze wetenschappelijk onderbouwde tool aan dat het gebruik van deze coachingstool leidt tot een significante risicoreductie op het ontwikkelen van burn-out. In kader van langer en duurzaam aan de slag blijven, is het gezond omgaan met stressvolle situaties een belangrijke vaardigheid. Deze vaardigheid leer en/of versterk je aan de hand van de inzichten die je krijgt over je eigen werk(stress)beleving en de gerichte adviezen-op-maat van jouw persoonlijke werk(stress)beleving.

De tool onderscheidt zich in het coachingsaspect. Gezien het om een coachingstool gaat, kan je de individuele coachingsadviezen zolang ontvangen als je zelf wilt en zo intensief mogelijk gebruiken als je wenst. Met concrete plannen kan je zelf eenvoudige actieplannen maken. Regelmatig word je gepolst naar je evolutie en dit zet aan tot blijvend gerichte actie te ondernemen.